A+ R A-

Service & Onderhoud

HC Service, een zeer belangrijk onderdeel van de HC Groep, draagt zorg voor After Sales in de ruimste zin van het woord.  HC Service bestaat uit een 20-tal gemotiveerde mensen ieder met hun eigen specialiteit. Onze service technici volgen jaarlijks trainingen in onze fabrieken o.a. Aermec Italië om  hun vakkennis up to date te houden. U bent dus verzekerd van de juiste man op de juiste plek. De werkzaamheden van HC Service omvatten het monteren, in bedrijf stellen, onderhouden en  servicen van de door Holland Conditioning en HC PS geleverde installaties.  De werkzaamheden van HC Service zijn onder te verdelen in twee hoofdtaken:

  • Servicewerkzaamheden  aan airconditioningsystemen.
  • Servicewerkzaamheden aan parkeergarageventilatiesystemen.

Servicewerkzaamheden aan airconditioningsystemen

Inbedrijfstellen
De HC Service technici regelen na overleg met de installateur de controle en inbedrijfstelling van de geleverde installatie, na inbedrijfstelling, een volledig ingevuld logboek met daarin de tot de installatie behorende specifieke certificaten overhandigd. Dit logboek dient te allen tijde bij de installatie aanwezig te blijven.

Service en Onderhoud
Plotselinge uitval van airconditioningsystemen of een parkeergarageventilatiesysteem moet voorkomen worden, daarom biedt HC Service serviceovereenkomsten op maat volgens de huidige (milieu)wetgeving. Bij goed onderhoud wordt ook uw budget bijzonder interessant. U zult bijvoorbeeld merken dat variabele kosten worden omgezet in vaste kosten. Dat u met deze vorm van preventief onderhoud de conditieachterstand van de machines - en dus ook rendementsverlies - voorkomt. Bij preventief onderhoud worden de kosten immers gelijkmatig over de (langere) levensduur van de installatie verdeeld. En het rendement blijft dicht bij de ideale lijn van 100%. Sinds juli 2006 vervangt de Europese F-gassen wetgeving de RLK wetgeving. Het hoofddoel van de F-gassen verordening is het verminderen van emissie van broeikasgassen en de bescherming van het milieu. De nieuwe F-gassen wetgeving is met name bepalend ten aanzien van het verplicht aantal inspecties aan installaties.  Bezoekfrequentie volgens de Europese F-gassen verordening:

  • Installaties met koudemiddelinhoud tussen 3 en 30 kg     :  1x preventief onderhoud per 12 maanden
  • Installaties met koudemiddelinhoud tussen 30 en 300 kg :  1x preventief onderhoud per 6 maanden*
  • Installaties met koudemiddelinhoud van 300 kg en meer  :  1x preventief onderhoud per 3 maanden*


Draait uw installatie nog op het koudemiddel R22?
R22 is een koudemiddel dat wordt toegepast in koel- en vriesinstallaties. R22 valt onder de zogenaamde HCFK’s. Hoewel de fysische eigenschappen als koudemiddel goed zijn, bleken aan het gebruik ervan milieutechnische bezwaren; met name door het ozonafbrekend vermogen bij vrijkomen van het middel in het milieu.

Vanaf 1 januari 2010 mogen bestaande HCFK-installaties alleen nog maar bijgevuld worden met geregenereerde of gerecyclede HCFK’s. Deze wettelijke regeling is een gevolg van het EU-besluit 2037/2000, voorvloeiend uit het protocol van Montreal.
Vanaf 1 januari 2015  mogen HCFK’s in zijn geheel niet meer worden gebruikt voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Dit houdt in dat bij een eventuele lekkage het ontbrekende koudemiddel niet kan worden aangevuld met een HCFK en de installatie niet meer volledig of in z’n geheel niet kan functioneren.

Servicewerkzaamheden aan parkeergarageventilatiesystemen

Het parkeergarageventilatiesysteem is het centrale veiligheidssysteem in de parkeergarage, dat door de gas- en branddetectie wordt aangestuurd. De brandsituatie doet zich hopelijk nooit voor, maar als dit wel gebeurd, dan wordt er van het ventilatiesysteem verwacht dat het correct functioneert.

Om de juiste werking van het ventilatiesysteem te garanderen is preventief onderhoud en periodiek testen noodzakelijk, hetgeen ook door de wetgever ten aanzien van het beheer van de parkeergarage wordt vereist. Preventief onderhoud is dus niet alleen de best mogelijke optie in het kader van kostenbeheersing, continuïteit en efficiency. Tot op zeker hoogte is het, zoals eerder vermeld, zelfs wettelijk verplicht. De eigenaar is namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de wettelijk juiste wijze onderhouden van veiligheidssystemen of apparatuur dat koudemiddel bevat.

Servicecontracten

Servicecontracten zijn naar eigen inzicht samen te stellen.  Hierbij valt onder meer te denken aan specifieke responsetijden bij storingen, het afkopen van storingen en recommended spareparts. Van standaard onderhoudscontracten tot en met volledige all-in contracten. Kortom, een servicecontract wordt samengesteld volledig overeenkomstig uw eigen wensen en eisen.

Storingen

Indien zich toch een storing mocht voordien, dragen de technici van HC Service zorg voor een snelle en vakkundige service. De storingsdienst is het gehele jaar 24/7 bereikbaar. HC Service heeft een landelijke dekking zodat de klant met een servicecontract verzekerd is van onze snelle en vakkundige serviceverlening.  Voor specifieke responsetijden neemt u contact opnemen met onze service afdeling:

T: 0416-567227
E: service@hcgroep.com