A+ R A-

Dutch Green Building Council (DGBC)

De HC Groep is participant van de Dutch Green Building Council.

  
Wat is de DGBC?
De Dutch Green Building Council (DGBC) is dé Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. Het netwerk is in 2008 gestart en kent inmiddels meer dan 360 participanten. Van multinationals tot kleine organisaties op het gebied van vastgoed en bouwen, en van overheids- en non-profit organisaties tot en met bedrijven met grote commerciële belangen. En dit netwerk groeit nog steeds.

  
Missie van de DGBC
De Dutch Green Building Council (DGBC) wil als onafhankelijke organisatie een toonaangevende rol vervullen in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, te inspireren en te verbinden.

  
Visie van de DGBC
Door de gebouwde omgeving te verduurzamen kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving die klimaatneutraal is, waarin het prettig en gezond is om te werken en waarmee Nederland zijn leidende positie op het gebied van duurzaamheid kan terugwinnen.
 
Doelstellingen DGBC
De volgende doelstellingen worden door de Dutch Green Building Council actief nagestreefd:

 

  • Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking, zodat kennis van participanten over de duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving en duurzaam bouwen op een hoog niveau komt.
  • Duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar maken door duurzaamheidskeurmerken voor gebouwen te ontwikkelen en te onderhouden.
  • Duurzaamheid van gebouwen en gebieden (laten) beoordelen en certificeren, zodat duurzame gebouwen zichtbaar zijn in de markt.
  • Betrokken partijen informeren en stimuleren om volgens de beoordelingsrichtlijn te werken, zodat participanten duurzaamheid integreren in planning, ontwikkeling, uitvoering en gebruik.

Voor meer informatie kunt u terecht op de DGBC website.