A+ R A-

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het binnenklimaat en het milieu staan al jarenlang hoog op de agenda van de HC Groep. Hoe kunnen wij het klimaat optimaliseren met een minimale CO2 uitstoot. De stap naar het  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bleek hierdoor ook niet zo groot. Aan de hand van een milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 is onze milieubelasting systematisch zichtbaar en beheersbaar gemaakt.

HC Groep - nieuwbouw hoofdkantoor Waalwijk

In 2010 heeft de HC Groep besloten om 4 van onze vestigingen samen te brengen in één nieuw eigen kantoorgebouw met productiefaciliteiten te Waalwijk.
Duurzaamheid was leidend vanaf het ontwerp tot aan alle keuzes die later met betrekking tot bouwmaterialen, klimaatinstallaties, regelbaarheid, groene energievoorziening, energiemanagement, verlichting en interieur gemaakt zijn. Daar waar mogelijk is gekozen voor materialen en producten die aansluiten op Cradle to Cradle of hergebruik. Zelfs bij de nieuwe servers is gekozen voor een oplossing die het energiegebruik bijna halveert. Door het samenvoegen van de 4 kantoorlocaties is de HC Groep in staat om efficiënter te werken en gelijktijdig wordt de CO2 Footprint van het wagenpark met ruim 15% gereduceerd. Wij ontvangen u graag vanaf mei 2012 in ons kantoor te Waalwijk om u onze duurzame installaties en keuzes te tonen.

Duurzame installaties

In het kader van duurzaamheid lanceerde de HC Groep in 2010 de productlijn HC VERDE. Een lijn van milieubewuste, energiezuinige, duurzame producten en concepten afkomstig van alle bedrijfsonderdelen binnen de HC Groep. Om hier maximaal op in te kunnen spelen en om goed geïnformeerd te blijven is de HC Groep lid geweest van de
US Green building Council en is in 2011 aangesloten bij de Dutch Green Building Council. Mede hierdoor is de HC Groep met haar producten en systeemoplossingen in staat om een forse bijdrage te leveren in het bereiken van een maximale score op de BREEAM of LEED certificering. Mooi voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan het kantoorgebouw van TNT te Hoofddorp met de LEED Platinum certificering. In 2011 werd dit gebouw het meest duurzame kantoorgebouw van Europa genoemd. De Nederlandse Hartstichting te Den Haag was het eerste gebouw in Nederland dat het label BREEAM Excellent verkreeg. De HC Groep heeft aan deze duurzame gebouwen een forse bijdrage geleverd vanuit alle bedrijven binnen de HC Groep.

Maatschappelijke Betrokkenheid

De HC Groep werkt al vele jaren samen met diverse scholen met verschillende leerrichtingen. Vanuit deze scholen komen de studenten naar de verschillende bedrijven van de HC Groep om praktijkkennis en ervaring op te doen. De HC Groep beschikt dan ook over het predicaat Erkend Leerbedrijf vanuit verschillende opleidingen. Uiteindelijk heeft dit er ook toe geleid dat er verschillende stagiaires bij de HC Groep in dienst zijn getreden. Daarnaast werkt de HC Groep samen met sociale werkvoorzieningen om hen ook een goede kans te bieden in onze maatschappij.

Maatschappelijke betrokkenheid over onze grenzen

In oktober 2011 heeft de HC Groep deelgenomen aan een bouwreis naar de omgeving van Mexico City. Naast onze financiële bijdrage om 2 woningen te kunnen bouwen is een van onze directieleden zelf naar Mexico vertrokken om mee te helpen gedurende de opbouw van deze woningen. De bouwreis, georganiseerd door stichting bouwreizen in samenwerking met Homeplan Nederland (www.homeplan.nl), heeft tot doel om mensen in sloppenwijken te helpen aan een dak boven hun hoofd. In samenwerking met de locale organisatie Untecho para mi pais (een dak boven mij land) wordt bepaald waar en voor wie er gebouwd wordt. Samen met studenten en de toekomstige bewoners wordt gewerkt aan de woningen maar ook aan het vertrouwen in de medemens en de toekomst. De HC Groep heeft gekozen voor deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid omdat zij met eigen ogen gezien heeft dat het werkt op de korte maar ook op de lange termijn. De organisatiekosten zijn slechts 8,9% waardoor praktisch de gehele financiële bijdrage ten goede komt aan de mensen die het zo hard nodig hebben. Leuke bijkomstigheid is dat de HC Groep vanuit haar eigen achtergrond, zijnde de bouw een maatschappelijke bijdrage kan leveren.