De minimale eisen voor schoolventilatie nader bekeken

02 oktober 2020

In aansluiting op de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam inzake Ventilatie op Scholen, gaan wij graag nader in op de minimale eisen benodigd voor een goede ventilatie in klaslokalen.

De invloed van het binnenklimaat op de (leer)prestaties van scholieren

Er wordt al geruime tijd (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar het binnenklimaat in klaslokalen en het effect hiervan op de (leer)prestaties van scholieren. Hierbij is herhaaldelijk aangetoond dat een minder goed binnenklimaat de leerprestaties (sterk) negatief beïnvloedt. Onvoldoende ventilatie met als gevolg een (hoog) oplopend CO2 gehalte wordt hierbij vaak als oorzaak genoemd. Het is dus begrijpelijk dat de uitkomst van het LCVS onderzoekt uitwijst dat een substantieel deel van de scholen niet voldoet aan de minimale ventilatie eisen.

De minimale ventilatie eisen betreffen de in het Bouwbesluit 2012, afdeling 3.6 Luchtverversing genoemde eisen. Hierin staat als eis voor klasse C (acceptabel) dat er sprake moet zijn van minimaal 21,6 m3/h verse lucht per persoon. De eis voor een goed binnenklimaat (klasse B) gaat uit van 30,6 m3/h verse lucht per persoon en de eisen voor een zeer goed binnenklimaat zijn vermeld onder klasse A, zijnde 43,2 m3/h verse lucht per persoon.

 

Zijn de minimale eisen wel voldoende?

De nu gepubliceerde resultaten van het onderzoek zijn nog beperkt, maar schetsen een beeld dat de minimale eisen voldoende zouden zijn. Het verdient echter de voorkeur om te streven naar situaties waarbij de minimale eisen volgens het  bouwbesluit 2012 worden overschreden. Zo zou klasse B eigenlijk als norm moeten worden gehanteerd en zou het goed zijn om de eisen van klasse A als minimaal ambitieniveau te nemen, waarbij opgemerkt kan worden dat als adviesluchthoeveelheid 60 m³/h wordt geadviseerd om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

Ervaren specialist op het gebied van schoolventilatie

Als HC Groep beroepen we ons op tientallen jaren ervaring met het realiseren van een optimaal binnenklimaat in klaslokalen. Ons portfolio omvat zowel lagere scholen, middelbare scholen als universiteiten, waarbij de projectspecifieke kenmerken en eisen altijd als uitgangspunt zijn gehanteerd. Omdat elk project om een eigen oplossing vraagt, bieden wij zowel centrale als decentrale ventilatiesystemen aan geschikt voor toepassing in nieuwbouw en bestaande schoolgebouwen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.schoolventilatie.nl  en www.frissescholen.nl.

Vragen over schoolventilatie?

Wij helpen u graag verder!

Hebt u vragen over onze oplossingen en systemen op het gebied van schoolventilatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!