De scholen zijn weer open: is de ventilatie nu goed geregeld?

17 juni 2021

Het kabinet heeft besloten nu het terugdringen van het coronavirus voorspoedig verloopt om het voortgezet onderwijs te heropenen. Sinds de week van 31 mei mochten de scholen weer open en een week later moesten de scholen weer open. Scholieren hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Wel moeten zij twee keer per week thuis een zelftest doen en afstand houden tot hun docenten. In deze blog post gaan we in op het feit of de ventilatie op scholen nu aan alle eisen voldoet.

Is de ventilatie nu goed geregeld?

Goede ventilatie is een belangrijke maatregel om er voor te zorgen dat het virus zich in (volle) klaslokalen niet verspreid. De afgelopen maanden is hier veel onderzoek naar gedaan en veel over gesproken en gedebatteerd. Het kabinet heeft geld ter beschikking gesteld om schoolbesturen en gemeenten tegemoet te komen bij het op orde brengen, vervangen of aanbrengen van de juiste ventilatie installaties, zie hiervoor ook onze blog 5 over de SUVIS-regeling.

In de landelijke pers zijn interviews gepubliceerd met onder andere Stan Termeer van de VO-raad. Op de vraag of ventilatie op scholen al op orde is, zegt hij: Nee, is het korte antwoord, het is niet dat er niets gebeurd, maar het zo snel aanleggen van ventilatiesystemen in oude schoolgebouwen, dat is een moeizaam proces’.

Financiering het grootste probleem

Verder zegt Temeer: ‘Financiering is het grootste probleem, de samenwerking tussen de school en gemeenten is niet altijd makkelijk. Soms komt men eruit, maar vaak ook niet. Het gaat om een grote investering, niet om het even ophangen van een ventilator’.

Het ventilatievraagstuk is naar de achtergrond verdwenen, dat herkent ook de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. Een woordvoerder van de AVS stelt: ‘Ventilatie is een probleem dat ook voor Corona al bestond, de luchtkwaliteit op veel scholen is niet goed, dat los je niet zomaar even op’.

Gewijzigde stelling RIVM over aerosolen

De rol van aerosolen bij het verspreiden van virussen (zoals Corona), de zogenaamde aerogene transmissie, wordt al geruime tijd wetenschappelijk aangetoond, zie hiervoor ook onze Nubes Ventilatica Blog 1 over goed ventileren.

Het RIVM heeft tot nu ontkend dat aerosolen een rol spelen in de verspreiding van virussen in gebouwen. Recent heeft het RIVM dit standpunt echter herzien en zegt nu op hun website dat kleine zwevende druppeltjes, aerosolen dus, onder bepaalde omstandigheden voor besmettingen kunnen zorgen. Die kans groeit bijvoorbeeld in ruimten waar geen of te weinig ventilatie is en/of veel mensen. Dit beschrijft behoorlijk accuraat een gemiddeld klaslokaal.

Ramen en deuren open

Als laatste zegt Termeer van de VO-raad: ‘Om toch veilig les te kunnen geven gaan ramen en deuren op scholen maar open, we zijn nu uit de winter dus dat is positief’. Het openen van ramen en deuren om een klaslokaal te ventileren is natuurlijk geen lange termijn, duurzame en/of veilige oplossing.

HC Groep beschikt over dan 100 jaar ervaring met binnenklimaattechniek, heeft onder de naam Nubes Ventilatica een 5-stappenplan voor veilig ventileren opgezet. Dit stappenplan geeft schoolbesturen en gemeenten handelingsperspectief om tot de juiste oplossing te komen. Lees hier meer over Nubes Ventilatica

Het grote belang van specialisten

Zoals we al eerder schreven is het begrijpelijk dat schoolbesturen, gebouwbeheerders en onderwijspersoneel soms door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om adviezen met betrekking tot de ventilatie -installatie. Het alleen maar openen van ramen en deuren is natuurlijk geen oplossing.

We herhalen dan ook onze oproep dat er voldoende specialisten in de branche zijn die hierbij kunnen helpen. Adviseurs kunnen helpen bij het inventariseren van de bestaande installaties en adviseren welke maatregelen gewenst en noodzakelijk te zijn. Installateurs weten welke installaties er in het schoolgebouw aanwezig zijn en kunnen helpen met de inventarisatie. Verder kunnen zij de installaties op de gewenste waarden voor ventilatie en CO2 instellen en het benodigde onderhoud uitvoeren.

Fabrikanten en leveranciers zijn de experts van de verschillende installatie-componenten en kunnen helpen bij het inventariseren van de bestaande installaties, helpen bij het adviseren van benodigde (specialistische) maatregelen en helpen met het voorlichten en instrueren van onderwijspersoneel van in het klaslokaal geïnstalleerde apparatuur. Al deze partijen zijn schoolbesturen, gebouwbeheerders en onderwijspersoneel graag van dienst.

Praktijkgerichte oplossingen

In deze blog serie hebben we tot nu toe gereageerd op en achtergrondinformatie gegeven over alle ontwikkelingen op het gebied van het brede thema schoolventilatie. In de komende blogs zullen we hiermee doorgaan, maar ook diverse product- en systeemoplossingen presenteren en projecten beschrijven waarin deze oplossingen met succes zijn toegepast.

 ERVAREN SPECIALIST OP HET GEBIED VAN SCHOOLVENTILATIE

HC Groep heeft tientallen jaren ervaring met het realiseren van een optimaal binnenklimaat in klaslokalen. Ons portfolio omvat zowel lagere scholen, middelbare scholen als universiteiten, waarbij de project specifieke kenmerken en eisen altijd als uitgangspunt zijn gehanteerd. Omdat elk project om een eigen oplossing vraagt bieden wij zowel centrale als decentrale ventilatiesystemen aan geschikt voor toepassing in nieuwbouw en bestaande schoolgebouwen.

Voor meer informatie verwijzen we naar: www.schoolventilatie.nl.