Kennis, kunde en ervaring

De omgeving waarin de HC Groep actief is, verandert snel. Om hier goed op in te spelen heeft de HC Groep het platform Climate City geïntroduceerd.
Climate City is het kennis-, advies- & ontwikkelingsplatform waarmee we de markt ondersteuning bieden bij de realisatie van een gezonde, duurzame, circulaire, veilige en slimme werk- en leefomgeving.

De wijzigingen in onze omgeving komen onder meer door de snelle ontwikkeling van trends en technologie en door de introductie van nieuwe normen en wetgeving én de handhaving hiervan. Daarnaast is er sprake van een toenemende hoeveelheid gespecialiseerde technologie in gebouwen en een steeds verdergaande integratie van werktuigbouwkundige, elektrotechnische en slimme gebouwoplossingen. Ook is er een toenemende tendens te zien waarbij één partij de verantwoordelijkheid draagt voor advies, ontwerp, levering, installatie, integratie en beheer & onderhoud. 

Marktsegmenten

De bedrijven van de HC Groep zijn actief in 12 marktsegmenten waarvoor we segment- en applicatiespecifieke totaaloplossingen ontwikkelen, testen, produceren, leveren, installeren, onderhouden en beheren. Elk afzonderlijk marktsegment vertegenwoordigt een specifiek toepassingsgebied binnen de maatschappij. Denk hierbij aan toepassingsgebieden als wonen, werken, leren, zorgen, vluchten, produceren en sporten.

Vier maatschappelijke thema's

De belangrijkste maatschappelijke thema's waarop HC Groep zich richt zijn welzijn, duurzaamheid, circulariteit en veiligheid. Deze uitdagingen worden integraal aangepakt waarbij regeltechniek en slimme gebouwentechnologie een verbindende en centrale rol spelen.

Welzijn
De mens brengt 90% van zijn tijd binnen door, het is dus van groot belang dat het binnenklimaat het welzijn van de mens moet ondersteunen en verbeteren. Climate City volgt alle ontwikkelingen op het gebied van welzijn en het certificeren van gebouwen volgens de WELL en Fitwell methode op de voet. Het adviseert en ondersteunt de HC Groep bedrijven, hun klanten en partners met vraagstukken en certificeringen op het gebied van welzijn.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de gebouwde omgeving. Na jaren lang gebouwen steeds duurzamer gemaakt te hebben is de energietransitie de volgende fase ingegaan, het volledig overgaan op duurzaam opgewekte energie. Climate City volgt alle ontwikkelingen op het gebied van het opwekken, distribueren, opslaan en toepassen van duurzame energie op de voet. Het adviseert en ondersteunt de HC Groep bedrijven, hun klanten en partners met vraagstukken en certificeringen op het gebied van welzijn.

Circulariteit
Na fossiele brandstoffen worden natuurlijke grondstoffen steeds schaarser. Het is dus van groot belang dat producten aan het einde van de gebruiksduur hergebruikt, aangepast hergebruikt of eenvoudig gerecycled kunnen worden. Climate City volgt alle ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, zoals o.a. het Madaster materialen paspoort. Het adviseert en ondersteunt de HC Groep bedrijven, hun klanten en partners met vraagstukken en certificeringen op het gebied van circulariteit.

Veiligheid
Het creëren van een veilig vluchtweg uit (hoge) gebouwen en de hulpdiensten veilig toegang geven in geval van een calamiteit (brand) is van groot belang. In moderne slimme gebouwen is digitale veiligheid (cyber security) ook van groot belang. Climate City volgt alle ontwikkelingen op het gebied van gebouw en digitale veiligheid. Het adviseert en ondersteunt de HC Groep bedrijven, hun klanten en partners met vraagstukken en certificeringen op het gebied van (digitale) veiligheid.

Trends en ontwikkelingen

Climate City volgt voor de HC Groep de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van welzijn, duurzaamheid, circulariteit, veiligheid en slim en welke invloed deze hebben op de ontwikkelaars, beheerders en vooral de gebruikers van gebouwen. We stellen ons steeds op de hoogte van de laatste wensen en eisen op het gebied van normen, zowel nationaal als Europees, wet- en regelgeving en certificeringen. Hiervoor zijn we lid van nationale en internationale branche organisaties, belangenorganisaties en kennisorganisaties.

Met de opgedane kennis worden bestaande producten, systemen en diensten aangepast en doorontwikkeld en nieuwe integrale oplossingen ontwikkeld zodat deze steeds voldoen aan de laatste stand van de techniek, normen, wet- en regelgeving en certificeringscriteria.

Meer weten over Climate City?

Bezoek onze aparte Climate City website voor aanvullende informatie, projectbeschrijvingen en gedetailleerde uitwerkingen van deze marktsegmenten.
BEZOEK HIER DE WEBSITE VAN CLIMATE CITY