Het belang van kennisdeling

In de huidige, uitdagende tijden waarin COVID-19 ons leven beheerst, is het belangrijk om goed en eerlijk advies te leveren. Advies dat niet alleen is gebaseerd op normen en eisen én dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, maar juist ook advies dat gebaseerd is op kennis en ervaring.

Het motto van HC Groep luidt 'Our Technology | Your Wellbeing' en is onze ogen relevanter dan ooit. We bedoelen hiermee het inzetten van onze uitgebreide kennis, kunde en meer dan 100 jaar lange ervaring bij het realiseren van een omgeving waarin het welzijn van de mens wordt gestimuleerd. In de huidige pandemie is veiligheid het belangrijkste aspect van welzijn van personen in gebouwen geworden. Immers, iedereen wil graag kunnen terugkeren naar gebouwen in de overtuiging dat deze dusdanig “veilig” zijn, dat het COVID-19 virus zich niet binnen deze gebouwen kan verspreiden met de kans daarbij de gebruikers te besmetten. 

We stellen onze opgedane kennis, kunde en ervaring graag ter beschikking aan de branche om daarmee tot passende adviezen en oplossingen te komen, dit alles met als hoofdoel het veilig ventileren van gebouwen.

Nubes Ventilatica: ons 5-stappenplan

Onze vijf adviezen voor veilig ventileren

Nubes Ventilatica Blogoverzicht

Over de noodzaak van veilig ventileren

Onze oplossingen & adviezen

Als de 'standaard oplossing' niet voldoet

Schoolventilatie blogoverzicht

Wat is de actuele stand van zaken?