Nieuwe BREEAM-NL In-USE BRL

24 januari 2022

De nieuwe versie van het duurzaamheidskeurmerk voor bestaande utiliteitsgebouwen BREEAM-NL In-Use legt de lat voor duurzame gebouwen in Nederland nog hoger.

BREEAM-NL

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid.

De drie bekendste richtlijnen zijn die voor Nieuwbouw en renovatie, In-use en gebied, daarnaast zijn er ook nog richtlijnen voor in-use woningen, in-use musea, nieuwbouw datacenters en sloop en demontage.

Beoordelingsrichtlijn In-Use

BREEAM-NL In-Use is de integrale certificeringsmethode voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. BREEAM-NL In-Use geeft inzicht in de actuele duurzame staat van een object en het verbeterpotentieel. Hiermee is BREEAM-NL In-Use een ideaal managementinstrument.

De nieuwe versie van het duurzaamheidskeurmerk voor bestaande utiliteitsgebouwen BREEAM-NL In-Use legt de lat voor duurzame gebouwen in Nederland nog hoger. Op 9 november 2021 werd de nieuwe versie gepresenteerd. BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie delen: het gebouw (Asset), beheer en het gebruik. 

De belangrijkste aanpassingen

EU TAXONOMY
Aansluiting bij de EU Taxonomy, deze Europese gemeenschappelijke taal maakt duidelijk in hoeverre financiële investeringen bijdragen aan de klimaat- en milieudoelstellingen.

CIRCULARITEIT
Losmaakbaarheid en het bepalen van de (rest)waarde van materialen en producten zijn nu onderdeel van het keurmerk.

WERKELIJK ENERGIEGEBRUIK
Voor het berekenen van dit werkelijke energiegebruik in gebouwen wordt in de nieuwe richtlijn voorgeschreven gebruik te maken van de WEii, een onlangs geïntroduceerd rekenmodel. Zo wordt inzichtelijk hoe dicht een gebouw de Parijse klimaatdoelstellingen nadert.

Relevante weblinks

Link BREEAM aankondigingLink BREEAM-NL BRL In-use V6.0.0

---

Over Artikelen in de Pers

Regelmatig verschijnen binnen het vakgebied van klimaattechniek publicaties (zowel online als offline), die raakvlakken hebben met binnenklimaattechniek en daarmee voor HC Groep relevant zijn. In de serie genaamd Artikelen in de Pers, gaan we nader op deze publicaties in. 

Meer nieuwsberichten

Timelapse Valley Amsterdam

kerst-2022.jpg

HC Groep wenst iedereen fijne feestdagen!

Nader bekeken: IPCC rapport