Garantstelling nodig voor investeringen ventilatie scholen

30 november 2020

Onder de noemer 'Garantstelling nodig voor investeringen ventilatie scholen', werd op 22 november 2020 de (vermeende) problematiek rondom de subsidieregeling voor ventilatiesystemen op scholen besproken in de ochtendshow op BNR. Rondom dit thema werden diverse personen aan het woord gelaten om op deze stelling te reageren.

CDA-kamerlid Michel Rog vroeg om een garantieregeling. Wouter Wijma, voorzitter van branchevereniging Binnenklimaat Nederland, gaf aan dat er wel informatie-aanvragen zijn, maar dat de aanvragen stil liggen (overigens niet de ervaring van HC Groep) en ‘riep’ investeringsbedragen van €15-20K per lokaal. Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders zei tot slot dat scholen geen geld hebben om ‘dure’ ventilatiesystemen aan te schaffen.

De opmerkingen en commentaren van BNR en diens gasten scheppen helaas een ongelukkig en deels onjuist beeld van de huidige situatie met betrekking tot ventilatiesystemen in scholen. De scholen leggen de schuld van hun passieve houding bij de rijksoverheid. En bij de rijksoverheid is een (deels) politieke discussie ontstaan...

Overheidssubsidie

Met deze subsidieregeling kunnen scholen tot 30% van hun investeringen in ventilatiesystemen terug krijgen, de subsidiepot bevat op dit moment 360 miljoen euro. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft aan dat het opstellen van de (complexe) regeling iets langer duurt, maar dat scholen vanaf 1 januari 2022 bij de gemeente een aanvraag kunnen indienen (1 maand later dan gepland).

Er is dus geen enkele reden om niet te starten met een deskundige inventarisatie, het opstellen van een Plan van Aanpak en het aanvragen van de benodigde offertes. Al deze handelingen zullen bijna altijd meer tijd in beslag nemen dan het uitstel van 1 maand.

"Dure ventilatiesystemen"

Het noemen van specifieke bedragen voor het aanbrengen van een ventilatiesysteem in een klaslokaal schept een onjuist beeld. Scholen en schoolgebouwen zijn uniek. Niet elke school heeft een compleet nieuw ventilatiesysteem nodig, aanpassingen en uitbereidingen kunnen ook tot de gewenste resultaten leiden en zijn over het algemeen snel en kostenefficiënt uit te voeren. 

Dient er wel een nieuw systeem geïnstalleerd te worden, dan moet het specifiek geschikt zijn voor toepassing in een school en de aanwezige klaslokalen.

Het gaat om de leerlingen...

De reden dat iedereen ventilatie belangrijk vindt, is omdat leerlingen en studenten een omgeving verdienen waarin ze maximaal kunnen presenteren en hun welzijn en veiligheid is gegarandeerd. Er is nu geen tijd voor het voeren van discussies, niet binnen de rijksoverheid, maar ook niet binnen schoolbesturen. Het besluit inzake het belang van goede ventilatie is immers reeds genomen!

De ventilatiebranche staat klaar met deskundige mensen, slimme oplossingen en veel ervaring. Schakel deze specialisten in voor onderzoek, advies, uitvoering, instructie en onderhoud.

Ervaren specialist op het gebied van schoolventilatie

HC Groep heeft tientallen jaren ervaring met het realiseren van een optimaal binnenklimaat in klaslokalen. Ons portfolio omvat zowel lagere scholen, middelbare scholen als universiteiten, waarbij de project specifieke kenmerken en eisen altijd als uitgangspunt zijn gehanteerd. Omdat elk project om een eigen oplossing vraagt, bieden wij zowel centrale als decentrale ventilatiesystemen aan geschikt voor toepassing in nieuwbouw en bestaande schoolgebouwen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.schoolventilatie.nl.

Link naar BNR artikel: https://www.bnr.nl/onderwijs/10427007/vervanging-ventilatiesystemen-scholen-kan-nog-maanden-duren