HC Groep biedt de adviseur...

  • Gedegen kennis op het gebied van installatietechniek, regeltechniek en veiligheid
  • Ervaring met de integratie van bouwkundige, elektrotechnische en regeltechnische vraagstukken 
  • Een ontwerp waarbij veiligheid & comfort centraal staan, conform geldende normeringen, eisen en richtlijnen
  • Een breed assortiment met de mogelijkheid tot projectspecifieke afstemming & innovatie 

Comfort, veiligheid en kwaliteit als basis

De bedrijven binnen HC Groep beschikken over uitgebreide kennis op het gebied van installatietechniek, regeltechniek en (brand)veiligheid. Door in de adviesfase comfort, veiligheid en kwaliteit als randvoorwaarden te hanteren, resulteert dit in ontwerpen die bijdragen aan een uitstekend, energiezuinig en duurzaam binnenklimaat.

De veranderende bouwkolom doet op alle betrokken marktpartijen een beroep tot het tonen van een flexibele werkhouding met ruimte voor onderlinge afstemming en de mogelijkheid tot innoveren. De producten, diensten en werkwijzen binnen HC Groep sluiten hierop naadloos aan. Onze kennis en ervaring met bijvoorbeeld zitting in bouwteams en DBFMO constructies zijn hierop een prima aanvulling.  

HC Groep beschikt over een breed (kennis)netwerk, veelal met langdurige samenwerkingsverbanden. Niet alleen binnen de adviseursbranche, maar ook op het vlak van de opdrachtgever en de eindgebruiker. Duurzame relaties, waarin een beroep gedaan wordt op onze kennis en ervaring op het gebied van nieuwbouw, renovatie en transformatie - in zowel de utiliteitsbouw als de luxere woningbouw. Door mee te denken in (totaal)oplossingen en het aandragen van innovatieve ideeën is HC Groep een volwaardige partner voor de adviseursbranche.

Neem contact op!

Vragen? We helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC Groep? Neem vrijblijvend contact met ons op!

HC Groep | Call to Action