Floating Office: over drijven, duurzaamheid en groene daken

07 maart 2022

Het Floating Office is het door Powerhouse Company ontworpen drijvende kantoor in de Rotterdamse Rijnhaven. De ontwerpers van het gebouw zijn één van de vier bewoners van het drijvende kantoor.

Naast Powerhouse Company houden ABN Amro, ontwikkelaar RED Company en het internationale Global Center on Adaptation er kantoor. Die laatste vormde de belangrijkste aanleiding voor de bouw van het pand.

Floating Office Rotterdam is een energieleverend gebouw. Dat komt door de zonnepanelen aan de zonzijde van het schuine dak. De andere kant van het dak, dat goed te zien is vanaf de kade, is belegd met sedum, goed voor de biodiversiteit en klimaat adaptief bovendien. Gedurende de ontwikkeling van het drijvende kantoor werd BREEAM-NL geadopteerd als certificeringsmethode om de duurzame prestaties van het drijvende kantoor te waarborgen en het systeem om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kant op gaat. Essentieel bij een dergelijk groot ontwerp- en bouwteam.

Uiteindelijk heeft het pand een BREEAM-NL score van 86,04%, een energiepositief score van +139% én een energielabel A+++++ gehaald.

Leveringsomvang HC Groep

HC KP is nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de installatie van alle klimaatplafondsystemen. Klimaatplafonds spelen niet alleen een belangrijke rol bij het op een duurzame manier realiseren van een optimaal binnenklimaat dat het welzijn van de gebruikers stimuleert, maar zijn ook 100% circulair. Een belangrijk gegeven, aangezien het hele gebouw circulair is en slechts voor een specifieke periode gebruikt zal gaan worden. Aan het einde van de eerste gebruiksduur worden de klimaatplafonds volledig gedemonteerd en op een ander project weer opnieuw geïnstalleerd.

Lees meer over de oplossingen van HC KP in de gepubliceerde nieuwsbericht op de bedrijfssite.

--

Over Projecten in de Pers

Regelmatig verschijnen binnen het vakgebied van klimaattechniek publicaties (zowel online als offline), die te maken hebben met projecten waaraan HC Groep heeft bijgedragen. In de serie genaamd Projecten in de Pers, gaan we aan de hand van recente publicaties nader in op geleverde technieken en oplossingen. Voor dit nieuwbericht verwijzen we graag naar de publicatie in het BREEAM NL Magazine 2021 van de DGBC oover het project Floating Office.

Bronvermelding afbeeldingen: Powerhouse Company.

Meer nieuwsberichten

Het belang van luchtfiltratie bij ventilatie

Inrichting duurzaam Rijkskantoor

sporten.png

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)