Anne Frank Huis

Hoe bescherm je een uniek document met grote historische waarde? Als specialist op het gebied van klimaatbeheersing leverde Interland Techniek voor de vitrinekasten van de Dagboeken van Anne Frank een fraai stukje maatwerk af.

Anne Frank Huis

De dagboeken van Anne Frank zijn wereldwijd bekend en van onschatbare, historische waarde. Tijdens de renovatie van het Anne Frankhuis in 2018 werd met vele deskundigen uit zowel binnen- als buitenland gesproken over de juiste wijze waarop deze manuscripten nog beter gepresenteerd konden worden. In de nieuw ontworpen dagboekzaal was behoefte aan nieuwe vitrinekasten waarvoor een speciaal programma van eisen ten aanzien van o.a. klimaattechnische omstandigheden werd opgesteld. Dit alles met als doel de bijzondere manuscripten onder de meest ideale omstandigheden te kunnen blijven tonen aan zowel de huidige als toekomstige generaties.

In de eerste ontwerpfase was de vraagstelling gericht op een vitrinekast die de kwetsbare documenten zo goed mogelijk moest beschermen tegen vocht, temperatuurwisselingen, trillingen en luchtverontreiniging. Daarnaast speelde het aspect van natuurlijk verval een belangrijke rol, een proces waarbij het handhaven van de juiste temperatuur essentieel is. Op basis van deze eisen ontstond het idee voor een vitrinekast die op een aparte vloer zou worden geplaatst, waarna deze vervolgens door een tweede vitrine zou worden overdekt. Dankzij deze zogenaamde doos-in-doos constructie zou het mogelijk zijn om de luchtspouw te ventileren met gekoelde lucht. Door de firma Meyvaert uit Gent (B) - uiteindelijke fabrikant van de glazen vitrines - werden de eerste ruwe schetsen gemaakt.

Meyvaert kreeg vervolgens, op basis van de eerste bevindingen, een voorlopige opdracht om een eerste ontwerp voor een dubbele vitrine uit te werken. Vanuit dit ontwerp heeft adviesbureau Deerns uit Rijswijk Interland Techniek (onderdeel van HC Groep) benaderd met de vraag een uitblaasplenum te ontwikkelen dat zou voldoen aan de specifieke klimaateisen. Hierbij was het tevens van belang dat het plenum volledig kon worden geïntegreerd in de compacte vitrine, waarbij het de zichtbaarheid op de manuscripten vanzelfsprekend niet mocht verstoren. Luchtstroming, drukverliezen en beperkte ruimte waren belangrijke uitgangspunten bij de realisatie van het specifieke uitblaasplenum. De unieke kennis van Interland Techniek inzake luchtverdeling alsmede de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk, maakten dat het uiteindelijke luchtplenum klaar was om de zware proefmetingen te doorstaan.

Twee maanden later stond de vitrine klaar in Gent. Op basis van het ontwerp konden zowel de esthetiek als het fysisch gedrag van de vitrine worden beoordeeld. Gedurende een volle week werd de vitrinekast aan tal van experimenten blootgesteld, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de temperatuur en luchtsnelheid waarmee moest worden ingeblazen om daarmee de binnenste vitrine op een constante temperatuur van 17°C te houden; dit terwijl de ruimte kunstmatig werd warm gehouden. Met rook werd visueel inzichtelijk gemaakt of de ingeblazen lucht zich dusdanig gedroeg zoals voorspeld. De testweek werd succesvol afgesloten, waardoor het sein op groen stond voor de bouw de twee andere vitrines inclusief de benodigde luchtverdeelapparatuur.

De geleverde vitrinekasten zijn technische hoogstandjes, uniek in zijn soort - net als de manuscripten die ze herbergen. De Anne Frank Stichting is zeer tevreden over de behaalde resultaten. In de nieuwe dagboekzaal kunnen toekomstige generaties de originele manuscripten van Anne Frank blijven bewonderen. Interland Techniek blikt vol trots terug op deze bijzondere opdracht en het zeer geslaagde eindresultaat.

Bronvermelding afbeeldingen: Fotocollectie Anne Frank Stichting, Amsterdam | Foto's Cris Toala Olivares

Meer projecten

SPARK | Amsterdam

SPARK

Kantoorgebouw SPARK werd tijdens een grootscheepse renovatie getransformeerd naar een modern en intelligent kant...

westland5

Gemeente Westland

Het nieuwe gemeentehuis van Westland straalt duurzaamheid en transp...

Neem contact op!

Vragen? We helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC Groep? Neem vrijblijvend contact met ons op!

HC Groep | Call to Action