Dr. Mollercollege & Walewyc-Mavo

Projectmatige uitwerking conform het concept "Frisse Scholen" resulteert in een duurzame en klimaatvriendelijke installatie met het Luka C keurmerk.

Dr. Mollercollege & Walewyc-Mavo

Vanaf medio 2014 zijn ruim 1.600 leerlingen gebruik gaan maken van een nieuw schoolgebouw in Waalwijk. Het gebouw huisvest twee scholen onder één dak, het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo. Kenmerkend voor het gebouw zijn de vele duurzame en energiebesparende maatregelen, met name op het gebied van de klimaatinstallatie. Want ondanks het strakke budget voor de nieuwbouw, is er een zeer efficiënte ventilatie-installatie gerealiseerd. Inatherm BV heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

De school bestaat uit drie bouwlagen en omvat circa 9.930 m² vloeroppervlakte. Er was sprake van een strak budget voor de nieuwbouw, waarmee ‘slechts’ een frisse school klasse C kon worden verkregen. Maar ondanks het strakke budget, bestond de ambitie om een frisse school klasse B te realiseren. Er werden niet alleen hoge eisen gesteld aan de akoestiek en het klimaatcomfort. Het gebouw moest zich ook onderscheiden door een groot aantal duurzaamheidsaspecten, waaronder vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2 en een ventilatiesysteem dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse C. Volgens de heer Schot van Nelissen Ingenieursbureau BV  is er uiteindelijk een ontwerp gerealiseerd voor een frisse school klasse B “doordat er goed is gekeken naar de gelijktijdigheid van het gebruik van de lokalen. Door de kanalen in de schachten iets te vergroten en het toepassen van toerengeregelde ventilatoren in de ventilatie-installatie, is de hoofdinstallatie afgestemd op de gemiddelde bezetting van klasse C, maar kan per ruimte toch worden gezorgd voor een klasse B installatie. Zo wordt voorkomen dat er onnodig energie wordt verbruikt en de installatie is maar marginaal groter”. De duurzame toepassingen in het ontwerp zorgen daardoor voor een zeer comfortabel binnenklimaat en een verlaging van de energie- en exploitatielasten.

In het schoolgebouw zijn ongeveer 1.000 Inatherm componenten en roosters gemonteerd. De componenten bevatten CAV-regelaars, VAV-regelaars, kleppenregisters, brandkleppen en geluiddempers. Belangrijke kenmerken van deze luchtappendages zijn de inwendige reinheid en luchtdichtheid. Het ruimschoots behalen van luchtdichtheidsklasse C bij de persproef volgens het Luka Systeemcertificaat was een bevestiging van het toepassen van luchtdichte Inatherm luchtappendages volgens de LAR.

Samen met installatiebedrijf Wolter en Dros is er een compleet logistiek plan bedacht en uitgevoerd. Het totale project werd opgesplitst in 9 deelleveringen. Elke deellevering bevatte verschillende productgroepen, allemaal gelabeld op verdieping en ruimteniveau. Hierdoor ontving de installateur op elk gewenst moment de producten voor het betreffende bouwdeel.

Meer projecten

edge1

The Edge

Met een BREEAM score van 98,4% is The Edge, gelegen aan de Zuidas van Amsterdam, het meest duurzame gebouw ter w...

bas1

BAS

Succesvolle bijdrage van HC KP aan project BAS (Beethoven | Akzo | ...

Neem contact op!

Vragen? We helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC Groep? Neem vrijblijvend contact met ons op!

HC Groep | Call to Action