Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als leverancier van een gezond binnenklimaat is het van belang om ook oog te hebben voor het milieu en voor de wijze waarop de te leveren diensten en goederen tot stand komen. Het ontwikkelen van energiezuinige oplossingen, het hanteren van de juiste verpakkingsmaterialen, het voorzien in elektrische oplaadpunten: voorbeelden hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de HC Groep tot uiting komt. We geven als bedrijf invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door via een milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 onze milieubelasting systematisch zichtbaar en beheersbaar te maken. 

Door het onderbrengen van verschillende bedrijven binnen één vestiging versterken we niet alleen de onderlinge samenwerking, maar kunnen we tevens efficiënter werken hetgeen een gunstig effect heeft op de CO2 footprint van ons wagenpark. Bij het ontwerp van de bedrijfspanden in Waalwijk zijn slimme keuzes gemaakt waarbij duurzaamheid vanaf het begin leidend was. Niet alleen de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de bouwmaterialen, klimaatinstallaties, regelbaarheid en energiemanagement, maar - waar mogelijk - is ook gekozen voor materialen en producten die in aanmerking komen voor hergebruik. Hetzelfde geldt voor de keuzes die gemaakt zijn bij de renovatie van het bedrijfspand in Purmerend. 

Profit, planet & People | HC Groep

Duurzaam

In het kader van duurzaamheid is de HC Groep als participant aangesloten bij de Dutch Green Building Council en actief betrokken bij BREEAM.NL gecertificeerde projecten.

Wat is de DGBC / BREEAM.NL?
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt reeds bestaande gebouwen op drie niveau's: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit keurmerk is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel.

BREEAM.NL methode
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en te verbeteren. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Binnen de HC Groep hebben diverse bedrijven een actieve bijdrage geleverd bij het behalen van BREEAM totaalscores op hoog niveau. Een voorbeeld hiervan is het project The Edge in Amsterdam, dat met een totaalscore van 98,36% momenteel het meest duurzame gebouw ter wereld is.

Voor aanvullende informatie verwijzen we graag naar de websites DGCB of BREEAM.NL.

Neem contact op!

Meer weten over ons?

Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen u graag meer over ons bedrijf.