Over MVO en ons CO2 beleid

HC Groep is blijvend actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We beheersen, controleren en verminderen waar mogelijk onze milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsvoering. 

Bekijk hier onze duurzaamheidsbrochure, waarin we u meenemen bij wat we allemaal doen en gedaan hebben op het gebied van MVO.

- klik op het logo om naar de SKAO omgeving te gaan -

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét Nederlandse duurzaamheidsinstrument wat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. En dit allemaal binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de gehele keten. Ook wordt de ladder als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Toepassingsgebied
Eind februari 2023 is de gehele HC Groep BV, inclusief onderliggende entiteiten en handelsmaatschappijen, gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder.

Het doel van de ladder
Het doel van de ladder is het reduceren van CO2-uitstoot en continu op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om dit te blijven doen. Door middel van het opstellen van realistische doelstellingen, dwing je jezelf als organisatie om continu te blijven verbeteren.

CO2-Bewust certificaat
Eind februari 2023 hebben wij het CO2-Bewust certificaat behaald, klik hier om het certificaat in te zien

Documentenoverzicht
Voor een optimale werking van de CO2-Prestatieladder publiceert HC Groep relevante documenten, zodat deze voor zowel de sector als daarbuiten beschikbaar zijn. Relevante (links naar) documenten in relatie tot de CO2-Prestatieladder zijn weergegeven in onderstaand documentenoverzicht.

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen
De CO2-reductiedoelstellingen voor 2023 waren de volgende:

  • Transitie naar groene stroom ten behoeve van een zestal elektriciteitsaansluitingen, verdeeld over drie vestigingen (behaald);
  • Vervangen van TL verlichting ten behoeve van het kantoorpand van Coneco te Alblasserdam (behaald);
  • Het uitsluiten van dieselauto’s bij nieuwe zakelijke leasecontracten vanaf 01-01-2023 (behaald).

De CO2-reductiedoelstellingen voor 2024 bedragen als volgt:

  • Uitvoeren constructieberekening en haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen voor een vestiging in Nederland;
  • Onderzoek groene stroom transitie op basis van energielabels / stroometiketten;
  • AFAS integrale opname wagenpark voor toekomstige jaarlijkse wagenparkanalyse.

Onze concrete CO2-reductiedoelstelling bedraagt als volgt:

  • Klimaatneutraal zijn in 2050 en het realiseren van de daarbij behorende reductie in kilogrammen CO2.

3.C.1 Communicatie

3.D.1 Actieve deelname keteninitiatief
HC Groep neemt sinds jaartal actief deel aan het initiatief Dutch Green Building Council (DGBC). Hierbij dragen we bij aan de maatschappelijke thema’s: circulariteit, Paris Proof, klimaatadaptatie en gezondheid. Meer informatie over DGBC is te vinden op dgbc.nl en in onderstaande alinea.

CLIMATE CITY | eigen keteninitiatief HC Groep
Vanaf begin 2023 is HC Groep gecertificeerd op trede 3 van de CO2 Prestatieladder. Organisaties dienen vanaf dit niveau te publiceren aan welke initiatieven op dit gebied zij deelnemen of initiatiefnemer van zijn. Eventuele meewerking aan sectorbrede CO2-reductieprogramma's vallen ook onder deze publicatieplicht. 

HC Groep heeft ervoor gekozen om Climate City als eigen keteninitiatief te hanteren. Binnen Climate City worden verschillende initiatieven, samenwerkingen en productontwikkelingen / -innovaties behandeld. Ieder van deze initiatieven heeft als doel het verduurzamen van de gebouwde omgeving, waarbij uiteindelijk energie- en CO2- gebruik wordt verminderd. Dit zowel binnen de eigen organisatie als in de gehele keten, namelijk tot aan het energiegebruik van de eindgebruiker in een gebouw.

KLIK HIER VOOR ONZE INITIATIEVEN

Duurzaam

In het kader van duurzaamheid is de HC Groep als participant aangesloten bij de Dutch Green Building Council en actief betrokken bij BREEAM.NL gecertificeerde projecten.

Wat is de DGBC / BREEAM.NL?
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt reeds bestaande gebouwen op drie niveau's: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit keurmerk is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel.

BREEAM.NL methode
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en te verbeteren. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Binnen de HC Groep hebben diverse bedrijven een actieve bijdrage geleverd bij het behalen van BREEAM totaalscores op hoog niveau. Een voorbeeld hiervan is het project The Edge in Amsterdam, dat met een totaalscore van 98,36% momenteel het meest duurzame gebouw ter wereld is.

Voor aanvullende informatie verwijzen we graag naar de websites DGCB of BREEAM.NL.

Door het onderbrengen van verschillende bedrijven binnen één vestiging versterken we niet alleen de onderlinge samenwerking, maar kunnen we tevens efficiënter werken hetgeen een gunstig effect heeft op de CO2 footprint van ons wagenpark. Bij het ontwerp van de bedrijfspanden in Waalwijk zijn slimme keuzes gemaakt waarbij duurzaamheid vanaf het begin leidend was. Niet alleen de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de bouwmaterialen, klimaatinstallaties, regelbaarheid en energiemanagement, maar - waar mogelijk - is ook gekozen voor materialen en producten die in aanmerking komen voor hergebruik. Hetzelfde geldt voor de keuzes die gemaakt zijn bij de renovatie van het bedrijfspand in Purmerend. 

Profit, planet & People | HC Groep
Meer weten over het HC Groep CO2 beleid of ons duurzame ondernemerschap?

Neem contact op met onze QHSE afdeling

Neem vrijblijvend contact met onze QHSE afdeling, wij helpen u graag verder met uw vragen inzake deze onderwerpen.

co2prestatieladder 1