Over MVO en ons CO2 beleid

HC Groep is blijvend actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We beheersen, controleren en verminderen waar mogelijk onze milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsvoering.

Bekijk hier onze duurzaamheidsbrochure, waarin we u meenemen bij wat we allemaal doen en gedaan hebben op het gebied van MVO.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét Nederlandse duurzaamheidsinstrument wat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. En dit allemaal binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de gehele keten. Ook wordt de ladder als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Toepassingsgebied
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de gehele HC Groep BV, inclusief onderliggende entiteiten en handelsmaatschappijen te laten certificeren op trede 3 van de CO2-Prestatieladder.

Het doel van de ladder
Het doel van de ladder is het reduceren van CO2-uitstoot en continu op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om dit te blijven doen. Door middel van het opstellen van realistische doelstellingen, dwing je jezelf als organisatie om continu te blijven verbeteren.

CO2-Bewust certificaat
Het is onze doelstelling om in het tweede kwartaal van 2023 het CO2-Bewust certificaat te behalen. Wanneer het certificaat is behaald, is deze beschikbaar op onze downloadpagina.

Documentenoverzicht
Voor een optimale werking van de CO2-Prestatieladder publiceert HC Groep relevante documenten, zodat deze voor zowel de sector als daarbuiten beschikbaar zijn. Relevante (links naar) documenten in relatie tot de CO2-Prestatieladder zijn weergegeven in onderstaand documentenoverzicht.

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen
De CO2-reductiedoelstellingen voor 2023 bedragen als volgt:

  • We onderzoeken de mogelijkheden naar groene stroom en/of zonnepanelen;
  • Het verduurzamen van ons wagenpark door het verhogen van het aandeel hybride- en elektrische voertuigen;
  • We blijven onze locaties verduurzamen door bijvoorbeeld gefaseerd LED verlichting aan te brengen en onze klimaatinstallaties te isoleren;
  • We stimuleren medewerkers om op de fiets naar het werk te komen, mede door middel van een aantrekkelijke leasefietsregeling.

Onze concrete CO2-reductiedoelstelling voor 2023 bedraagt als volgt:

  • We behalen een CO2-reductie van 5% in 2026 ten opzichte van 2021 (exclusief de potentiële reductie door overgang naar groene stroom en/of zonnepanelen).

3.C.1 Communicatie

3.D.1 Actieve deelname keteninitiatief
HC Groep neemt sinds jaartal actief deel aan het initiatief Dutch Green Building Council (DGBC). Hierbij dragen we bij aan de maatschappelijke thema’s: circulariteit, Paris Proof, klimaatadaptatie en gezondheid. Meer informatie over DGBC is te vinden op dgbc.nl en in onderstaande alinea.

Duurzaam

In het kader van duurzaamheid is de HC Groep als participant aangesloten bij de Dutch Green Building Council en actief betrokken bij BREEAM.NL gecertificeerde projecten.

Wat is de DGBC / BREEAM.NL?
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt reeds bestaande gebouwen op drie niveau's: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit keurmerk is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel.

BREEAM.NL methode
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en te verbeteren. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Binnen de HC Groep hebben diverse bedrijven een actieve bijdrage geleverd bij het behalen van BREEAM totaalscores op hoog niveau. Een voorbeeld hiervan is het project The Edge in Amsterdam, dat met een totaalscore van 98,36% momenteel het meest duurzame gebouw ter wereld is.

Voor aanvullende informatie verwijzen we graag naar de websites DGCB of BREEAM.NL.

Door het onderbrengen van verschillende bedrijven binnen één vestiging versterken we niet alleen de onderlinge samenwerking, maar kunnen we tevens efficiënter werken hetgeen een gunstig effect heeft op de CO2 footprint van ons wagenpark. Bij het ontwerp van de bedrijfspanden in Waalwijk zijn slimme keuzes gemaakt waarbij duurzaamheid vanaf het begin leidend was. Niet alleen de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de bouwmaterialen, klimaatinstallaties, regelbaarheid en energiemanagement, maar - waar mogelijk - is ook gekozen voor materialen en producten die in aanmerking komen voor hergebruik. Hetzelfde geldt voor de keuzes die gemaakt zijn bij de renovatie van het bedrijfspand in Purmerend. 

Profit, planet & People | HC Groep
Meer weten over het HC Groep CO2 beleid of ons duurzame ondernemerschap?

Neem contact op met onze QHSE afdeling

Neem vrijblijvend contact met onze QHSE afdeling, wij helpen u graag verder met uw vragen inzake deze onderwerpen.

co2prestatieladder_1.jpg